Snabb leverans från Bayern • Fri frakt i hela Tyskland • Vi är klimatneutrala och stödjer McDonald's barnhjälpförhållanden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Tillämpningsområde
 2. slutsats
 3. tillbakadragande
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Äganderätts
 7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
 8. Gällande lag
 9. Code of Conduct
 10. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") av Markus Grathwohl, som agerar under "MANePED" (nedan "säljare"), gäller för alla avtal för leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "kund") med säljaren med hänsyn till stänger de varor som säljaren visar upp i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat avtalats.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller deras självständiga yrkesverksamhet.

1.3 En företagare i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Slutsats

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret som är integrerat i säljarens nätbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande för varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna erbjudandet till säljaren via telefon, fax, e-post, post eller onlinekontaktformulär.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att sända kunden en skriftlig bekräftelse på beställning eller en orderbekräftelse skriftligen (fax eller e-post), och omfattningen av orderbekräftelsen till kunden är relevant, eller
 • genom att förse kunden med de beställda varorna, där graden av tillgång av varor till kund är relevant, eller
 • genom efter leverans av sin beställning, instruerar han kunden att betala.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag i dem Zeitpunkt zustande, i dem eine der vorgenannten Alternativ zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher deuf Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht en, så giltig dör som Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr a seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), omfattas av PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande redan vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter att avtalet har slutits och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Eventuell ytterligare tillhandahållande av kontraktstexten från säljaren sker inte. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsdata.

2.6 Innan den bindande beställningen lämnas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter som en del av den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 Det tyska och engelska språket är tillgängliga för avtalets ingående.

2.8 Orderhantering och kontakt utförs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahållit för att behandla beställningen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller tredje part i uppdrag av säljaren för att behandla beställningen kan levereras när SPAM-filter används.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och leveranskostnader som kan uppstå specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.3 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske direkt efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

4.4 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett nätbankkonto som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig därefter under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT" . Betalningstransaktionen utförs direkt därefter av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Kunden kan hitta mer information om "SOFORT" betalningsmetod på Internet på https://www.klarna.com/sofort/ hämta.

4.5 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe" ). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify Payments kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Mer information om "Shopify Payments" finns tillgänglig online på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de tillgängliga.

4.6 Om du väljer kreditkortsbetalningsmetod via Strip förfaller fakturabeloppet omedelbart efter avtalets ingående. Betalningen behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll och att avvisa denna typ av betalning om kreditkontrollen är negativ.

5) fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att frakta varan sker leveransen inom det av säljaren angivna leveransområdet till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande. Med avvikelse från detta är vid val av PayPals betalningsmetod den leveransadress som kunden lagrat hos PayPal vid betalningstillfället avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden ansvarar för, ska kunden bära de rimliga kostnaderna för säljaren. Detta gäller inte fraktkostnaderna om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. För returkostnaderna, om kunden utövar sin ångerrätt, gäller bestämmelserna i säljarens avbeställningspolicy.

5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som annars anvisats att transportera. ut sändningen. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i allmänhet först när varorna överlämnas till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Trots detta är risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan, även hos konsumenter, redan överförd till kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som annars anvisats till utföra transporten, om kunden har uppdragit åt speditören, transportören eller den person eller institution som annars utsetts att utföra transporten och säljaren inte tidigare har angett denna person eller institution till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att återkalla avtalet vid felaktig eller felaktig egenleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för leveransen och säljaren har slutfört en specifik säkringstransaktion med leverantören med vederbörlig försiktighet. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I händelse av varornas otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen återbetalas omedelbart.

5.5 Hämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) retention av titel

Om säljaren i förväg, förbehåller han titeln till de levererade varorna tills full betalning av köpeskillingen betalas.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

7.1 Om inte annat anges i följande föreskrifter gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel. Med avvikelse från detta gäller för avtal om leverans av varor följande:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

 • säljaren har valet av typ av tilläggsprestation;
 • Vid nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leverans av varan;
 • När det gäller begagnade varor är rättigheterna och kraven på grund av defekter uteslutna;
 • preskriptionstiden börjar inte igen om en ersättningsleverans görs inom ramen för felansvaret.

7.3 De ansvarsbegränsningar och förkortade tidsfrister som anges ovan gäller inte

 • för krav på skadestånd och ersättning av kostnader från kunden,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet,
 • för varor som har använts till en byggnad i enlighet med normal användning och har orsakat dess brist,
 • för eventuell befintlig skyldighet från säljarens sida att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter vid avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 Dessutom gäller för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regressrätt förblir opåverkade.

7.5 Om kunden agerar som handlare i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), är han föremål för den kommersiella inspektions- och anmälningsskyldigheten i enlighet med § 377 i den tyska handelslagen (HGB). Om kunden inte följer de anmälningskrav som regleras där anses varan vara godkänd.

7.6 Om kunden agerar som konsument, ombeds han att klaga till leverantören om levererade varor med uppenbara transportskador och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta påverkar detta inte hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.

8) Gällande lag

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt der Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern giltig diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Staats, i dem der Verbraucher seinen gewöhichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) uppförandekod

- Säljaren har underkastat sig villkoren för deltagande för e-handelsinitiativet "Fairness in Commerce", som finns tillgängligt på Internet på https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ är synliga.

10) Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Platform ska fungera som Anlaufstelle zur außergerichtlichen Begestung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, en denen En Verbraucher beteiliger ist.

10.2 Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd, men är villig att göra det.